MATERIALANLEGG FOR GRANULAT - TRANSPORT - DOSERING

Vi leverer materialanlegg for alle behov. Alt fra store sentralanlegg til enkle vakuumsugere.
Vi prosjekterer nye fabrikkanlegg, bygger om og installerer.
I samarbeid med prosjektavdelingen hos våre samarbeidspartnere tegner vi ditt prosjekt. Rådgivning og fagkompetanse.
Dosering, transport, tørking og prosessovervåking. Vakuumpumper, rør, bend, slanger, ventiler, manifold, prosessovervåking.

Kontakt oss