INDUSTRIMIKSERE - BATTAGGION - MIKSER TØRRE / VÅTE MATERIALER

Vi kan levere et stort utvalg av profesjonelle industrimiksere for produksjon og laboratoriebruk.
Spesialmodeller for miksing av tørre råstoffer og for våte materialer med varierende viskositet.
Vertikale og horisontale modeller.
Kontakt oss for å definere ditt miksebehov og vi kan i samarbeid med ingeniørene hos BATTAGION finne den beste løsningen for din produksjon.
For mer informasjon om de ulike modeller kontakt oss.