TEMPERERINGSAGGREGAT

Vi tilbyr tempereringsaggregat for kontroll og konstant prosesstemperatur i maskiner, verktøy og andre installasjoner som krever konstant temperatur.
Vi har modeller som dekker temperaturområder fra 20 grader til 250 grader.
Modeller med vann, trykksatt vann og olje. Vi leverer modeller som har flere temperatursoner og modeller som har ekstra kjølekapasitet for ekstra kalde verktøy.
Varmeveksling med prosessvann eller omgivelsesluft avhengig av modell..


Vi hjelper deg med å prosjektere og igangsetting av nye anlegg