Om oss

ATM Brovig AS ble stiftet i mai 2005, som en videreføring av ATM Service. ATM Brovig AS er bygget på formell og praktisk kompetanse innenfor flere fagområder. For tiden har selskapet 11 ansette, som har en sammensatt teknisk og merkantil kompetanse, samt erfaring fra drift av egne firmaer. Vi har siden starten drevet lønnsomt og har løpende foretatt ansettelser for å ivareta en stadig økende oppdragsmengde.

I 2012 passerte vi for første gang 10 millioner i omsetning, og i 2014 hadde vi doblet dette når vi nådde en omsetning på nesten 21 millioner. I 2015 nådde vi en ny milepæl, ved å passere 30 millioner i salgsinntekter.