FRIESS - ELEKTROSTATISKE OLJERENSERE - SALG OG UTLEIE


Vi tilbyr oljerensere som gir lengre levetid for hydraulikkolje. Friess EFC fjerner smuss partikler, oksidasjon, vann og annen forurensning fra ikke-ledende væsker som hydraulikkolje, transformatorolje, turbin olje, smøreolje etc.
Den elektrostatiske oljerenseren kobles til oljetanken. En tannhjulspumpe pumper oljen fra tanken inn i oljerenseren. 
Den er utstyrt med elektroder med 14.000V spenning. Det elektrostatiske kraftfeltet tiltrekker partiklene i oljen.
Partiklene vil feste seg på filterelementer som er montert mellom elektrodene.
Ren olje føres tilbake til hovedtanken, mens smuss forblir i filterelementene.

Fordeler:

• Opp til 95% reduksjon av oljeforbruk
• Vesentlig mindre kostnader for vedlikehold, reparasjon og oljeskift
• Opptil 70% mindre hydrauliske problemer
• Forbedret prosesspålitelighet
• Bedre maskin presisjon og nøyaktighetKlikk her for link til FRIESS