UNDERSPYLING OG FELGVASK
 ATM Brovig AS kan levere vår egenutviklede underspyler. Den drives kun av vanntrykk og leverer oscillerende høytrykk. I samarbeid med Tammermatic Group kan vi levere mobile eller faste vaskesystemer for anleggsmaskiner. Løsningene er ideelle for kjøretøy knyttet til avfallsdeponier, steinbrudd og gruvedrift.

Video